Silo Sıcaklık Kontrol Sistemi

 Dijital Sensörlü Silo Sıcaklık Kontrol Sistemi

 

Hers rtu modülüne

.16 adet silo sıcaklık ölçme probu bağlanabilir.

. her prop da 12 adet sensör olabilir.

.standart model: sensör aralarındaki mesafe 2 metredir.

.HERS HTH-01 ısı ve nem sensörü bağlanarak dış ortam sıcaklığı ve nemi ölçülebilir.

.silo seviyesini ölçmek için, çıkış sinyali 0-20mA. Seviye sensörü bağlanabilir.

HERS RTU Modülü silodan aldığı iç sıcaklık, dış sıcaklık, dış ortam nem ve seviye bilgilerini modbus haberleşme hattı ile kablolu veya kablosuz olarak HERS INTMOD (Interface panosu)na aktarır. Kablo tesisatı istenmeyen tesisler de güneş enerjili (solar sistem) çözümlerimiz de mevcuttur.

 

Tahıl silolarından sıcaklık, nem ve seviye verilerini toplayan HERS RTU Modülü ile modbus hattı üzerinden haberleşen HERS INTMOD interface modülümüz SCADA veya PLC sistemlerine veri aktarır. Aynı zamanda üzerindeki LCD ekranı ile bu bilgilere ulaşabilmenizi sağlayan bir HMI’ dır.

Manuel sıcaklık ölçme sistemlerinde kablosuz veri okuyabildiği için, el tipi sıcaklık ölçme cihazı olarak kullanılabilir. Yaklaşık 300metre mesafeden sıcaklık bilgilerini okuyabilir.

TAHIL SİLOSU ISI KONTROL SİSTEMİ

Çelik veya beton siloları içerisinde depolanan tahılların, ne durumda olduğunu algılamak ve sürekli takip etmek gerekir. Depolanacak tahılın uygun rutubet değerinde olması birinci şarttır.

Silo içerisinde uygun sayıda ısı algılama sensörleri yerleştirilir. İşletmeci, belirli aralıklarla bu sensörlerden gelen ısı bilgilerinin kaydını tutar. Herhangi bir olumsuz gelişmede havalandırma fanları yardımıyla soğutma veya malı aktarma yoluna gider.

Bizim sistemimizde kullanılan sensörler, dijital sıcaklık sensörüdür. Taşınabilir el tipi ısı ölçerle, farklı siloların ölçümleri yapılır. Bu ekonomik bir çözümdür. İleride PLC ve SCADA sistemlerine bağlanabilir. Isı kontrolü otomasyonu yapılabilir. Büyük silolarda ve çok silolu sistemlerde otomasyonun baştan kurulması kullanım kolaylığı sağlar.

 

 

 

 

DİJİTAL SENSÖRLÜ SİSTEM