Başta yem ve un fabrikaları olmak üzere çelik silo sistemleri, makina sistemleri, özel makinalar, elektromekanik sistemden PLC vasıtası ile tam otomatik hale getirilmektedir. Yazılım ve montajı da şirketimiz tarafından yapılan bu sistemlerle üretimin her safhası izlenebildiği gibi opsiyonel olarak istenilen bilgilerin kayıtları da tutulabilmektedir.